fransk

Réglage au port 1°/ Si le mât est emplanté vérifier que la quête du mat soit en accord avec la position du sabot sur la quille. 2°/ tendre les galhaubans et les bas-haubans à 15% 3°/ tendre le pataras à 20% 4°/ tendre les bas haubans AV et AR à 15% en pré cintrant légèrement le mat Réglage sous voiles Par 15 à 18 noeuds de vent pour une gîte de 20° environ 1°/ vérifier la rectitude latérale du mat, les galhaubans ne doit pas être mou sous le vent. 2°/retendre les galhaubans et les bas haubans si nécessaire, la tension sera effectuée sous le vent pour ne pas gripper les ridoirs (compter les tours), on vérifiera les nouveaux réglages après virement de bord, même chose sur l’autre bord en corrigeant du même nombre de tours pour obtenir le même réglage 3°/ prendre un ris pour vérifier que le mat reste rectiligne latéralement sinon retendre les bas haubans Après quelques temps, reprendre les réglages en raison de mise en place des torons des câbles.

engelsk

Adjustment at port 1 ° / If the mast is set up, check that the search for the mast is in agreement with the position of the hoof on the keel. 2 ° / tighten the back shrouds and lower shrouds to 15% 3 ° / tighten the backstay to 20% 4 ° / tighten the front and rear lower shrouds to 15% by pre-bending slightly matt Adjustment under sail In 15 to 18 knots of wind for a list of about 20 ° 1 ° / check the lateral straightness of the mast, the cap shrouds must not be soft in the wind. 2 ° / retighten the back shrouds and lower shrouds if necessary, tension will be applied downwind so as not to seize the turnbuckles (count the laps), we will check the new settings after tack, same thing on the other tack, correcting the same number of turns to obtain the same setting 3 ° / take a reef to check that the mast remains straight laterally, otherwise retighten the lower shrouds After a while, resume the settings due to place the strands of the cables.

OversetterEngelsk.com | Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)